Alcoholmatiging door betrekken ouders en jongeren

In het najaar van 2014 start een aantal activiteiten in het kader van alcoholmatiging bij jeugd. In het Jongerencentrum N201 (stichting CJA) worden samen met jongeren vanaf 15 jaar feesten georganiseerd waarbij het alcoholbeleid heel scherp is. Daarnaast organiseren De Binding en VMBO De Groenstrook interactieve bijeenkomsten voor jongeren en ouders.
Onder jeugd in Aalsmeer wordt nog veel en regelmatig alcohol gedronken, ook op jonge leeftijd en met goedkeuring van ouders. Het College van B en W wil het alcoholgebruik samen met ouders, jongeren en andere betrokkenen terugdringen. Dit betekent dat partners als de GGD en de Brijder Jeugd de activiteiten ondersteunen en actief ouders en jongeren gaan benaderen om mee te denken en mee te doen aan deze cultuuromslag.

Wethouder Van der Hoeven: “Uit de Jongerenpeiling is gebleken dat het alcoholgebruik van jongeren in Aalsmeer hoog is. Wij vinden het belangrijk dat jongeren en hun ouders zich bewust zijn van de risico’s. Daarom starten we met deze twee pilots. Ik roep jongeren en ouders op om mee te doen.”

In het najaar van 2014 start een aantal nieuwe activiteiten. Stichting CJA verzorgt in het Jongerencentrum N201 samen met jongeren en partners een aantrekkelijk uitgaansprogramma op zaterdagavond. Tijdens deze avonden wordt ervoor gezorgd dat jongeren onder de 18 jaar niet aan alcohol kunnen komen en ze worden gestimuleerd om vooraf geen alcohol te drinken. Daarnaast wordt een discussieavond samen met jongeren en ouders georganiseerd.

De Binding organiseert met partners interactieve discussiebijeenkomsten voor jongeren en ouders. Onderdeel hiervan is het programma ‘Checkitin’ op zowel De Groenstrook als de Westplas-MAVO. Checkitin is een dagprogramma waarbij leerlingen emoties en ervaringen met hun medescholieren delen, waar ze (meestal) nog nooit met iemand over hebben gesproken.

In deze projecten wordt ook samengewerkt met GGD, Brijder Jeugd en Click F1 jongerenwerk.
Checkitin in de praktijk Checkitin in de praktijk