Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum    Bijzonderheden    
Contact met deze trainer    Alle trainingen van Digna Schenk

Social Media
Leerlingen komen meer en meer in aanraking met social media en de gevaren die deze met zich meebrengen. Tijdens deze workshop worden leerlingen bewust gemaakt van de gevaren van social media. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gedrag op de social media.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Leerlingen komen binnen door een haag van volwassenen. Ze moeten zich vooral welkom voelen. Korte inleiding met dans en voorstellen.

Uitleg Besef, Beslis, Beweeg (lesmethode Checkitin!)
Tijdens het opgroeien creëer je je eigen identiteit. Dat blijft doorgaan. De beslissingen die je neemt als je jong bent zijn hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde als de beslissingen die je neemt als je volwassen bent. Maar elke beslissing bepaalt mede wie je wordt. Tegenwoordig spelen social media een belangrijke rol bij identiteitsvorming.

Onderwerpen
Wat is social media
Welke vormen van social media bestaan en op welke manier ga je daarmee om
Speloefening
Gevaren Social media
Over social media
Korte opdracht: welke social media ken je/gebruik je?
Speloefening in het teken van social media
Gedrag op het internet
Speloefening
Risico’s
Video en spel
Opdracht in tweetallen
1. Vertel één situatie bij het gebruik van social media die je een positief gevoel heeft gegeven. 2. Vertel één situatie bij het gebruik van social media die je een negatief gevoel heeft gegeven. 3. Wat zou je kunnen doen om in deze situaties dat negatieve gevoel te voorkomen?
Opdracht in kleine groepjes
Vragen beantwoorden rond social media o.a. eigen keuze, groepsdruk, grenzen stellen, weerbaar zijn

De Caroussel
Inzichtelijk maken in welke mate social media invloed hebben op het gedrag van en de gevoelde veiligheid in deze groep.

Waardering uitspreken naar elkaar en afscheid
Oefening, spel en video

Bestemd voor
Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Locatie
Op uw school. Locatie kan ook in overleg bepaald worden.

Trainers
Digna Schenk, Theo Roos

Deelnemers
Maximaal 90 deelnemers.

Duur van de workshop
5 uur

Datum
In overleg

Bijzonderheden
Tijdens de dag is er per 5 leerlingen 1 vrijwilliger nodig. De vrijwilligersgroep wordt in overleg met de school samengesteld.

Contact
Neem contact op met Digna Schenk

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Boeddhistische Meditatie
In een maatschappij waarbij veel van leerlingen wordt gevraagd en waarbij zij bijna voortdurend in de buitenwereld aanwezig zijn (mobiele telefoon, facebook en internet), kan Boeddhistische meditatie een prachtige plek zijn om de aandacht op de binnenwereld te richten. Wat zo bijzonder is aan deze vorm van meditatie is dat het een heel zachte en zelf accepterende vorm van meditatie is. Deze zachtheid en acceptatie is een geluid dat op veel plekken in onze maatschappij ontbreekt en mede daarom kan deze vorm van meditatie een aanvulling zijn voor leerlingen.
Lees meer

Trainers