Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum    
Contact met deze trainer    Alle trainingen van Digna Schenk

Verbindend Communiceren
Heb jij jezelf wel een in een situatie bevonden waarin je door jou manier van communiceren, steeds meer afstand ervoer tussen jou en je gesprekspartner? Heb jij er wel eens over nagedacht dat jou manier van communiceren ertoe kan bijdragen om een conflict op te lossen of juist uit de hand te laten lopen? Neem jij verantwoordelijkheid voor jou aandeel in een mogelijk conflict of dat nu is binnen een vriendschappelijke relatie dan wel binnen een meer formele relatie. Ben je in staat om tijden een conflictsituatie in de schoenen van de ander te stappen? Verbindende Communiceren kan enorm bijdragen bij alle mogelijke vormen van conflict in jou leven.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Korte inleiding en warming up.

Introductie
Welke manieren zijn er allemaal om een conflict op te lossen. Uit welke stappen bestaat verbindende communicatie.

De Giraf en de Jakhals
Luisteren met Giraffenoren naar de ander is heel belangrijk binnen verbindende communicatie.

Hoe ga je om met een NEE
Juist bij conflict blijken mensen enorm te verschillen. Hoe ga je hier goed mee om.

Afsluiting Spelenderwijs leren
Deelnemers krijgen in een oefensituatie te maken met een conflict. Ze nemen alle stappen door die ze geleerd hebben en kijken of ze met giraffen oren kunnen luisteren naar hun gesprekspartner.

Bestemd voor
Deze workshop kan worden gegeven aan leerlingen, maar ook aan docenten. De invulling van de workshops wordt naar gelang aangepast.

Locatie
In Overleg

Trainers
Digna Schenk

Deelnemers
Maximaal 30 deelnemers.

Duur van de workshop
6 uur per workshop

Datum
In overleg

Contact
Neem contact op met Digna Schenk

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Pestsignalering en –preventie voor docenten en ouders
Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs zien hun leerlingen (in groepsverband) over het algemeen maar één of twee keer per week. Dat heeft tot gevolg dat pesten in een groep veelal in een laat stadium gesignaleerd wordt mede doordat leerlingen zich niet in eerste instantie tot hun mentor/docent wenden. Hierdoor vindt de interventie van de leerkracht veelal pas plaats nadat de leerlingen van de groep al stelling hebben genomen. Hierdoor is het moeilijk het ontstane groepsgedrag te doorbreken.
Lees meer

Trainers