Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum  Bijzonderheden

Interventieworkshop voor groepen
Soms zijn er klassen/groepen waar geen goede sfeer heerst, waar sprake is van buitensluiten, pestgedrag en ander grensoverschrijdend gedrag. Deze workshop is een korte versie van een Checkitin!-dag gericht op de heersende problematiek binnen een groep of klas.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Leerlingen komen binnen door een haag van volwassenen. Ze moeten zich vooral welkom voelen. Korte inleiding met dans en voorstellen.

Uitleg Besef, Beslis, Beweeg (lesmethode Checkitin!)
Tijdens het opgroeien creëer je je eigen identiteit. Dat blijft doorgaan. De beslissingen die je neemt als je jong bent zijn hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde als de beslissingen die je neemt als je volwassen bent. Maar elke beslissing bepaalt mede wie je wordt.

Onderwerpen
Tijdens de workshops komen verschillende thema’s aan de orde zoals: comfortzone en de ijsberg van gedrag. Overige thema’s worden in overleg bepaald.

Speloefening en video
De thema’s worden ondersteund met speloefeningen en beeldmateriaal.

Gesprek in kleine groepjes
Leerlingen en volwassenen vertellen in kleine groepjes wat belangrijk voor hen is.

Opdracht in kleine groepjes
Wat heeft indruk op je gemaakt, wat wil je anders?

Individueel
Brief schrijven.

De Caroussel
Inzichtelijk maken in welke mate de besproken thema’s spelen in deze groep en in welke mate de thema’s invloed hebben op het gedrag van zowel de groep als van de individuele leerling.

Waardering uitspreken naar elkaar en afscheid
Oefening, spel en video.

Nazorg
Checkitin! biedt de mogelijkheid aan om aansluitend aan deze workshop een ouderavond te organiseren, waarbij de Checkitin!-trainers en enkele vrijwilligers aanwezig zullen zijn.

Na afloop van deze Checkitin!-workshop bezoeken de trainers van de Checkitin!-dag de klas om in gesprek te gedurende een lesuur in gesprek te gaan met deelnemende leerlingen en mentor.

Bestemd voor
Klassen waarin de sfeer niet veilig is.

Locatie
Bij u op school. Locatie kan ook in overleg worden vastgesteld.

Trainers
Digna Schenk, Theo Roos.

Deelnemers
1 klas of groep van maximaal 35 leerlingen.

Duur van de workshop
4 uur.

Datum
In overleg.

Bijzonderheden
Tijdens de workshop is er per 5 leerlingen 1 vrijwilliger nodig. De vrijwilligersgroep wordt in overleg met de school samengesteld.

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Faalangst overwinnen bij spreken in het openbaar
Ben jij iemand die het al benauwd krijgt als je weet dat je over een maand een spreekbeurt moet houden voor een groep mensen? Staat het zweet jou op je rug als je iets moet zeggen in de klas? Heb je altijd het gevoel het verkeerde te hebben gezegd als je voor een groep mensen iets hebt mogen zeggen. Begin je misschien te stotteren als voor een groep iets mag uitleggen? Is spreken in het openbaar of in de klas voor jou een van de ergste dingen die je moet doen in je leven? Dan is deze training echt iets voor jou!
Lees meer

Welzijn