Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum  Bijzonderheden

Alcohol, drugs en veilig uitgaan
Deze workshopstaat in het teken van alcohol, drugs en veilig uitgaan.
Samen met leerlingen wordt gekeken naar hoe drank- en drugsgebruik tot stand kan komen en welke invloed een groep daarop kan hebben.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Leerlingen komen binnen door een haag van volwassenen. Ze moeten zich vooral welkom voelen. Korte inleiding met dans en voorstellen.

Uitleg Besef, Beslis, Beweeg (lesmethode Checkitin!)
Tijdens het opgroeien creŽer je je eigen identiteit. Dat blijft doorgaan. De beslissingen die je neemt als je jong bent zijn hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde als de beslissingen die je neemt als je volwassen bent. Maar elke beslissing bepaalt mede wie je wordt.

Oorzaken middelengebruik
Persoonlijke kenmerken, Omgeving, Structureel, Wetten, Cultureel, Persoonlijke historie
Speloefeningen
Verslaving
Korte opdracht: welke verslavingen ken je?
Speloefening in het teken van verslaving (de brug)
Stadia van verslaving
Video en spel
Opdracht in tweetallen
Opdracht in kleine groepjes

De Caroussel
Inzichtelijk maken in welke mate alcoholgebruik en gebruik van andere genotmiddelen spelen in deze groep.

Waardering uitspreken naar elkaar en afscheid
Oefening, spel en video.

Bestemd voor
Groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Locatie
Op uw school. Locatie kan ook in overleg bepaald worden.

Trainers
Digna Schenk, Theo Roos

Deelnemers
60 - 110 leerlingen

Duur van de workshop
5 uur

Datum
In overleg

Bijzonderheden
Tijdens de dag is er per 5 leerlingen 1 vrijwilliger nodig. De vrijwilligersgroep wordt in overleg met de school samengesteld.

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Verbindend Communiceren
Heb jij jezelf wel een in een situatie bevonden waarin je door jou manier van communiceren, steeds meer afstand ervoer tussen jou en je gesprekspartner? Heb jij er wel eens over nagedacht dat jou manier van communiceren ertoe kan bijdragen om een conflict op te lossen of juist uit de hand te laten lopen? Neem jij verantwoordelijkheid voor jou aandeel in een mogelijk conflict of dat nu is binnen een vriendschappelijke relatie dan wel binnen een meer formele relatie. Ben je in staat om tijden een conflictsituatie in de schoenen van de ander te stappen? Verbindende Communiceren kan enorm bijdragen bij alle mogelijke vormen van conflict in jou leven.
Lees meer

Workshops