Nieuwe workshops Checkitin!
1 juni 2013
Naast de Checkitin!-dag biedt Checkitin! vanaf het schooljaar 2013-2014 twee nieuwe workshops aan te weten Pestsignalering en -preventie voor docenten en een Interventie workshop voor groepen.

Pestsignalering en -preventie voor docenten
Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs zien hun leerlingen (in groepsverband) over het algemeen maar één of twee keer per week. Dat heeft tot gevolg dat pesten in een groep veelal in een laat stadium gesignaleerd wordt mede doordat leerlingen zich niet in eerste instantie tot hun mentor/docent wenden. Hierdoor vindt de interventie van de leerkracht veelal pas plaats nadat de leerlingen van de groep al stelling hebben genomen. Hierdoor is het moeilijk het ontstane groepsgedrag te doorbreken.

Interventie workshop voor groepen
Pesten is een groepsproces. Leerkrachten spreken vaak alleen de dader en het slachtoffer aan, terwijl iedereen in de klas een rol speelt in het pestproces. Dat inzicht is in de wetenschap al ruim tien jaar gemeengoed. Checkitin! heeft een workshop ontwikkeld om pestgedrag te verminderen of zelfs te stoppen binnen groepen waarin gepest wordt.

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Verbindend Communiceren
Heb jij jezelf wel een in een situatie bevonden waarin je door jou manier van communiceren, steeds meer afstand ervoer tussen jou en je gesprekspartner? Heb jij er wel eens over nagedacht dat jou manier van communiceren ertoe kan bijdragen om een conflict op te lossen of juist uit de hand te laten lopen? Neem jij verantwoordelijkheid voor jou aandeel in een mogelijk conflict of dat nu is binnen een vriendschappelijke relatie dan wel binnen een meer formele relatie. Ben je in staat om tijden een conflictsituatie in de schoenen van de ander te stappen? Verbindende Communiceren kan enorm bijdragen bij alle mogelijke vormen van conflict in jou leven.
Lees meer

Nieuws