Nieuwe workshops Checkitin!
1 juni 2013
Naast de Checkitin!-dag biedt Checkitin! vanaf het schooljaar 2013-2014 twee nieuwe workshops aan te weten Pestsignalering en -preventie voor docenten en een Interventie workshop voor groepen.

Pestsignalering en -preventie voor docenten
Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs zien hun leerlingen (in groepsverband) over het algemeen maar één of twee keer per week. Dat heeft tot gevolg dat pesten in een groep veelal in een laat stadium gesignaleerd wordt mede doordat leerlingen zich niet in eerste instantie tot hun mentor/docent wenden. Hierdoor vindt de interventie van de leerkracht veelal pas plaats nadat de leerlingen van de groep al stelling hebben genomen. Hierdoor is het moeilijk het ontstane groepsgedrag te doorbreken.

Interventie workshop voor groepen
Pesten is een groepsproces. Leerkrachten spreken vaak alleen de dader en het slachtoffer aan, terwijl iedereen in de klas een rol speelt in het pestproces. Dat inzicht is in de wetenschap al ruim tien jaar gemeengoed. Checkitin! heeft een workshop ontwikkeld om pestgedrag te verminderen of zelfs te stoppen binnen groepen waarin gepest wordt.

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Op dit moment zijn geen activiteiten gepland
Nieuws

Checkitin! zoekt leiders voor de Checkitin!-dagen
11 maart 2016
Lees meer

vrijwilligers gezocht
10 maart 2016
Lees meer

Alcoholmatiging door betrekken ouders en jongeren
10 september 2014
Lees meer

Met plezier naar school
6 januari 2014
Lees meer

Nieuwe workshops Checkitin!
1 juni 2013
Lees meer

Theo Roos van Checkitin! in de studio
14 september 2012
Lees meer